Program

PROGRAM IMPREZY

Zamknięcie listy zgłoszeń 13.06.2010 godz. 07:55

Odbiór administracyjny
12.06.2010 godz. 14:00-20:00
13.06.2010 godz. 06:00-08:00

Badania kontrolne BK-1
12.06.2010 godz. 14:00-20:00
13.06.2010 godz. 06:00-08:15

Pierwsze posiedzenie ZSS
13.06.2010 godz. 08:30

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu
13.06.2010 godz. 08:45

Odprawa uczestników
13.06.2010 godz. 08:50

Start pierwszej załogi
13.06.2010 godz. 09:00

Meta pierwszej załogi
13.06.2010 godz. 16:18

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 13.06.2010 godz. 19:40
Rozdanie nagród 13.06.2010 godz. 20:30

Od godziny 16:30 do 20:30 zapraszamy na ziębicki Rynek część artystyczną naszej imprezy.
Galerie zdjęć
 
Copyright Rajd Ziębicki - Polityka prywatności