Program 2011

PROGRAM KJS 4 RAJD ZIĘBICKI

Zamknięcie listy zgłoszeń 10.09.2011 godz. 19:30

Odbiór administracyjny
10.09.2011 godz. 14:00-20:00
11.09.2011 godz. 06:00-07:00

Badania kontrolne BK-1
10.09.2011 godz. 14:00-20:30
11.09.2011 godz. 06:00-07:15

Pierwsze posiedzenie ZSS
11.09.2011 godz. 07:30

Publikacja listy załóg dopuszczonych do startu
11.09.2011 godz. 08:00

Odprawa uczestników
11.09.2011 godz. 08:10

Start pierwszej załogi
11.09.2011 godz. 08:30

Meta pierwszej załogi
11.09.2011 godz. 16:20

Opublikowanie końcowej klasyfikacji prowizorycznej 11.09.2011 godz. 19:00
Rozdanie nagród 11.09.2011 godz. 19:30

Od godziny 15:30 do 21:00 zapraszamy na ziębicki Rynek część artystyczną naszej imprezy.
Galerie zdjęć
 
Copyright Rajd Ziębicki - Polityka prywatności